הארץ | קיבוץ להב | חזירים אינטליגנטים ובעלי יכולת למידה

הארץ | קיבוץ להב | חזירים אינטליגנטים ובעלי יכולת למידה

עיתון הארץ פרסם מחקר שבו הוכח כי חזירי בית הם אינטליגנטים ובעלי יכולת למידה מהירה.

"חזירים שבויתו יכולים ללמוד במהירות כיצד פועלות מראות, והם ינצלו אותן כדי לפקח על סביבתם ולמצוא מזון. החוקרים עדיין אינם יכולים לומר אם החזירים מבינים שהעיניים במראה הן עיניהם שלהם ושהם צלחו את אותו המבחן שצלחו דולפינים, קופים גדולים ובעלי חיים מפותחים אחרים שהצליחו לזהות את עצמם במראה, אך בכל מקרה מעיד הגילוי על אינטליגנציה ומודעות עצמית גבוהה", נכתב באתר.

יש לציין כי הממצא הוא רק גילוי אחד מתוך כמה בסדרת מחקרים חלוצית על יכולות התפיסה של חזירים. צוות חוקרים אחר גילה שחזירים מצטיינים בזכירת מיקומם של מחבואי מזון ואת גודלו של כל מחבוא בהשוואה לאחרים. המחקרים הראו כי חזיר א' יכול ללמוד כמעט מיד לעקוב אחר חזיר ב' כשחזיר ב' מגלה סימנים לכך שהוא יודע היכן נמצא מחבוא מזון משובח. חזיר ב', כך עולה מהמחקר, ינסה להונות את חזיר א' ולמחוק עדויות, כך שיוכל ליהנות ממחבוא המזון לבדו.

אין ספק כי היד עוד נטויה והמחקר המרתק צפוי להניב עוד תוצאות רבות ומדהימות.