"המציאות היא שבקיבוץ להב עומדים בכל תקנות הגידול החקלאי בכל הנוגע לחזירים" | הארץ

"המציאות היא שבקיבוץ להב עומדים בכל תקנות הגידול החקלאי בכל הנוגע לחזירים" | הארץ

בתור דעה שפורסם ב"הארץ" נכתב כי למרות מה שנכתב בעבר בעיתון זה, גידול החזירים בקיבוץ להב נעשה בצורה אתית והומנית ובהתאם לכל הרגולציות המחמירות ביותר. זאת ועוד, המחקרים השונים המבוצע במכון קיבוץ להב מצילים של חיי אדם רבים. 

"גם אנחנו מאמינים שלבעלי חיים יש זכויות", כותב יוסי כהן. "אנחנו מקפידים עליהן כפי שהן מעוגנות בחוק ובתקנות, ומחמירים מעבר לכך. אבל אנחנו לא שותפים לעמדה של רינת, לפיה צריך למנוע מן האנושות בשר מן החי מיידית, עוד לפני שפותחו תחליפים ראויים ונגישים לכל".