קיבוץ להב | חזירים מתחרים על תואר חברו הטוב של האדם | מעריב

קיבוץ להב | חזירים מתחרים על תואר חברו הטוב של האדם | מעריב

מחקר שנערך בהונגריה בחן את התנהגות החזירם עם בני האדם והשווה אותה להתנהגות כלבים עם בני אדם. עיתון מעריב מפרסם שהתוצאות היו מפתיעות, וייתכן שחזירים יזכו להיקרא מעתה "חברו הטוב של האדם".

המחקר בחן אינטראקציה תקשורתיות עם בני אדם, ופעל בצורת "פרדיגמת המשימה הבלתי פתירה". כל אחת מקבוצות המחקר, חזירים או כלבים, קיבלה קופסת אוכל שבהתחלה הייתה קלה לפתיחה, ולאחר מכן נסגרה היטב ולכן הייתה בלתי אפשרית לפתיחה. תוצאות הניסוי הראו דמיון בין הכלבים והחזירים כאשר הניסוי נערך בסביבת מזון. אז פנו שתי הקבוצות לקבלת עזרה מבני האדם, והחזירים עשו זאת בצורה מהירה יותר. אף על פי כן, כאשר אוכל לא היה נוכח, התקשורת של החזירים התמעטה ואילו הכלבים עדיין חיפשו את מבטם של בני האדם.

אחד מעובדי מכון המחקר בקיבוץ להב: "חזירים הם בעלי אינטליגנציה שממשיכה להפתיע אותנו בכל פעם מחדש. כל ניסוי ותגלית חדשה משמחים אותנו".